Toate informațiile conținute în acest website sunt proprietatea Hotel Tolea.

Hotel Tolea își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.

Informațiile prezentate pe acest website constituie o sursă de informare fără a reprezenta o ofertă ferma de a contracta sau o ofertă de vânzare-cumpărare-închiriere a unui produs-serviciu. Cotațiile cursurilor valutare, coordonatele instrumentelor financiare, procentelor și a produselor oferite pot fi modificate în funcție de schimbările economice naționale și/sau internaționale.

Hotel Tolea nu este și nu va fi legal responsabil sub nici o circumstanță pentru nicio inadvertență ori eroare în descrierea informațiilor prezentate în acest site. Pentru a afla informații detaliate despre produsele și serviciile noastre, ne puteți contacta pe adresa de email contact@hoteltolea.ro sau telefonic la 0245 22 22 25

De asemenea, Hotel Tolea nu este responsabil pentru exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere pe site-ul hotelului.

Orice încercare de modificare a informațiilor, copiere sau clonare din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal – Hotel Tolea – dă dreptul să se adreseze instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.